Hội Chữ Thập đỏ tỉnh: Cấp phát tiền đợt 2 cho người dân vùng khó khăn mua bò sinh kế ở huyện Kỳ Anh.

Ngày 25/4, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã tổ chức lễ cấp phát hổ trợ tiền đợt 2 cho các hộ hưởng lợi Dự án...